Jönköpings kommun brast i ungdomsärende

2015 maj 12

Nyheter

Brister i handläggningen av ett socialtjänstärende i Jönköpings kommun har lett till att en ungdom inte har fått sitt behov av vård tillgodosett. IVO kräver nu att kommunen ska vidta åtgärder för att bland annat säkerställa sitt yttersta ansvar.