Journaluppgifter riskerar raderas i digitala röntgeninformationssystem

2015 sep 24

Nyheter

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) går idag ut med en rekommendation till samtliga vårdgivare som rör digitala röntgeninformationssystem. IVO har identifierat risker med vissa sådana system, där patientuppgifter kan raderas och sedan inte återfinnas.