Karolinska har vidtagit åtgärder för att säkra driften med Take Care

2015 maj 19

Nyheter

IVO har avslutat granskningen av en lex Maria-anmälan om driftstörningar i journalsystemet Take Care som hotat patientsäkerheten. IVO kan två år efter händelsen konstatera att vårdgivaren vidtagit relevanta åtgärder för att säkra driften.