Kommentar till Klagomålsutredningens förslag

2015 dec 15

Nyheter

Klagomålsutredningen överlämnade igår sitt förslag om en mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården till regeringen.

IVO är i stort positiva till utredningens förslag. Vi tycker bland annat att det är bra att:

  • Patienterna får snabbare svar genom att vårdgivare eller patientnämnd alltid ska vara första instans för de som vill klaga på hälso- och sjukvården.
  • Resurser frigörs att användas till fler inspektioner i hälso- och sjukvården bland annat genom att IVO:s utredningsskyldighet begränsas till de klagomål som är av allvarligare art.
  • Vi får stöd i det metodutvecklingsarbete som påbörjats för att få till stånd en mer patientcentrerad tillsyn.

Vi återkommer med mer detaljerade synpunkter i ett remissvar under våren.

 

Till utredningen 

 

Uppdaterat 2016-03-23
Till remissvaret