Kommentar till Klagomålsutredningens förslag

2015 dec 15

Nyheter

Klagomålsutredningen överlämnade igår sitt förslag om en mer ändamålsenlig hantering av klagomål mot hälso- och sjukvården till regeringen.