Kommuner tar steg mot att snabbare verkställa beslut

2015 nov 20

Nyheter

Tillsynen visar på en positiv utveckling mot snabbare verkställande av beslut i de granskade kommunerna. Alla har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister som medfört fördröjning av besluten.