Majoriteten HVB erbjuder unga en möjlighet till delaktighet

2015 dec 09

Nyheter

Inför 2014 beslutade IVO att det årets tillsyn av barn och unga på HVB skulle fokusera på de ungas delaktighet i vården och omsorgen på sina hem. Rapporten är en sammanställning av resultaten från de tillsyner som gjordes runt om i landet.