Mänskliga faktorn vanligare än brister i kvalitetssystem vid vävnadsinrättningar

2015 sep 29

Nyheter

Under det senaste året har samtliga vävnadsinrättningar i Sverige inspekterats för tredje gången. IVO har bl.a. granskat kvalitetssystem, rutiner och ansvarsförhållanden och konstaterar att avvikelser främst beror på handhavande och inte kvalitetsbrister.