Myndigheter i samverkan i Kunskapsstyrningsrådet

2015 jul 01

Nyheter

Totalt nio myndigheter ska samverka i ett rådgivande organ, Rådet för statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Myndigheterna i Rådet har enats om en avsiktsförklaring avseende Rådet och dess arbete.