När en patient dömd till rättspsykiatrisk vård avviker

2015 jul 14

Nyheter

För att en patient som avvikit från rättspsykiatrisk vård ska kunna efterlysas internationellt måste Socialstyrelsen begära att Polismyndigheten utfärdar en arresteringsorder. Socialstyrelsen tar emot underrättelsen, efter överenskommelse med IVO.