IVO kritisk till för lite nattpersonal på demensboende i Örebro

2015 feb 20

Nyheter

IVO beslutade 2014 att Örebro kommun skulle säkerställa tillräcklig bemanning under hela dygnet på Södermalmshemmet. Då kommunen inte avser att vidta några åtgärder gällande antal personal nattetid, riskerar nu kommunen ett vite om 1 000 000 kronor.