Norrbottens läns landsting får kritik för otillräcklig tillgång på personal

2015 maj 28

Nyheter

IVO kritiserar Norrbottens läns landsting (NLL) för den dåliga tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal i Haparanda. Vårdbehoven har inte tillgodosetts och det har brustit i patientsäkerheten. NLL kritiseras även för brister i ledningssystemet.