Norrbottens läns landsting får kritik för otillräcklig tillgång på personal

2015 maj 28

Nyheter

IVO kritiserar Norrbottens läns landsting (NLL) för den dåliga tillgången på hälso- och sjukvårdspersonal i Haparanda. Vårdbehoven har inte tillgodosetts och det har brustit i patientsäkerheten. NLL kritiseras även för brister i ledningssystemet.

Hälsocentralen i Haparanda har under det senaste året varit underbemannad och trots att hälsocentralen har rapporterat om bristerna har NLL inte lyckats lösa problemen. Under 2014 fanns 2,8 ordinarie och inför sommaren 2014 var 1 ordinarie läkare i tjänst. Flertalet av läkartjänsterna är fortfarande vakanta. IVO kritiserar nu NLL för att de inte har säkerställt tillgången på den personal som behövs på hälsocentralen.

 

Befolkningen i området har en hög sjuklighet och kombinationen med läkarbristen har inneburit en ökad belastning på hälsocentralens sjuksköterskor. Konsekvenserna har t ex varit uteblivna kontroller och därigenom uteblivna behandlingar av kroniskt sjuka patienter och otillräcklig akutsjukvård.

 

- Tillgång på kompetent hälso- och sjukvårdspersonal är A och O på en hälsocentral, säger Maria Nilsson Blix, inspektör på IVO. Det måste finnas kompetent personal som kan bedriva vård. Det här är något som ledningen för Haparanda hälsocentral inte ensam kan ansvara för, utan landstingsledningen måste ta sitt ansvar.

 

Landstingsledningen måste ha fungerande system

IVO har även uppmärksammat brister i Norrbottens läns landstings ledningssystem. Vid IVO:s möte med landstingsledningen framkom att NLL:s system inte hade förmedlat signaler från hälsocentralen om den allvarliga situationen till landstingsledningen.

 

Landstinget har till IVO redovisat åtgärder för att rekrytera och utbilda personal, men inte redovisat någon analys av vilket och hur stort behov det finns av personal med olika kompetenser. Det finns inte heller någon analys av orsakerna till personalbristen.

 

IVO avser att följa upp resultatet av Norrbottens läns landstings åtgärder.