Norrköpings kommun måste förbättra missbruksvården

2015 jan 14

Nyheter

Personer med missbruksproblem i Norrköpings kommun riskerar att inte få den hjälp och det stöd som de behöver. IVO ställer nu krav på socialnämnden att förbättra handläggningen av utredningar.