Ny blankett för anmälning av överförskrivning

2015 jul 01

Nyheter

Nu har IVO tagit fram en blankett som ska göra det enklare för apotekspersonal att anmäla om de misstänker att en läkare eller tandläkare skriver ut för stora mängder narkotiska läkemedel.

Överförskrivningar av narkotikaklassade läkemedel är en risk för patientsäkerheten. Personal som expedierar läkemedel har en skyldighet att anmäla till IVO om det finns misstanke om överförskrivning. Tidigare har det inte funnits någon blankett för detta och det har lyfts fram till IVO som ett önskemål. Blanketten finns nu på IVO:s webbplats och skickas efter ifyllande till IVO:s regionala avdelning som har tillsyn över apoteket.

 

- Vi anser att det är till fördel om anmälningar sker redan vid tidig misstanke om överförskrivning och vi vill ge anmälaren bättre förutsättningar för att kunna anmäla, säger Katarina Lagerstedt, avdelningschef på IVO.

 

Anmälaren får inte någon information om resultatet av IVO:s utredning.