Organisationer som företräder personal i vård och omsorg

2015 apr 24

Nyheter

Den 15 april träffade IVO företrädare för personal inom vård och omsorg. Deltagarna medverkade i en workshop kring innehållet i IVO:s tillsynsrapport respektive tillsynspolicy och uppfattningen om kontakterna med myndigheten och återföring av resultat.