Orosanmälningar för barn och unga i fokus på dialogmöte

2015 jun 03

Nyheter

I början av juni var tjänstemän och politiker från sex kommuner i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län inbjudna till IVO för dialog och återföring. Mötet baserades på IVO:s granskning av orosanmälningar för barn och unga i dessa kommuner.