Orosanmälningar för barn och unga i fokus på dialogmöte

2015 jun 03

Nyheter

I början av juni var tjänstemän och politiker från sex kommuner i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län inbjudna till IVO för dialog och återföring. Mötet baserades på IVO:s granskning av orosanmälningar för barn och unga i dessa kommuner.

I granskningen framkommer att det varierar stort i hur kommunerna hanterar och bedömer anmälningar som rör barn och unga. Under mötet presenterade IVO flera områden där det finns anledning för kommunerna att titta närmare på hur de kan utveckla sitt arbete för bättre att kunna tillgodose barnens och de ungas behov av stöd och skydd. Områden som berördes var bland annat utredningsskyldigheten, förhandsbedömningar, skyddsbedömningar, överväganden om LVU och tidsfrister för förhandsbedömningar.

Diskussioner fördes även kring de utmaningar som kommunerna står inför, varav en av de största är att rekrytera personal med kompetens inom området. Kommunerna fick här möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra.

Fler tillsyner
IVO fortsätter under 2015 att granska ytterligare fem kommuner i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

- Vi ser att kommuner har svårt att hantera orosanmälningar som rör barn och unga, så det är ett riskområde som vi sätter extra fokus på, säger Erik Kangeryd, chef för socialtjänstenheten på avdelning sydöst.

Resultatet av samtliga tillsyner av orosanmälningar i dessa tre län ska under hösten sammanställas och presenteras i en rapport.