Otillräcklig information ligger bakom många av klagomålen till patientnämnderna

2015 aug 25

Nyheter

IVO har sammanställt 32 000 klagomål som kommit in till patientnämnderna under 2014. Hälften av klagomålen gäller somatisk specialistsjukvård. De handlar framförallt om vård och behandling samt kommunikation.