Patient fick inte rätt riskbedömning inför och under förlossningen

2015 dec 15

Nyheter

Brister i riskbedömning av patienten på barnmorskemottagningen i Norrtälje och BB Sophia kan ha lett till att komplikationerna i samband med förlossning fick allvarliga konsekvenser för mor och barn. IVO avslutar ärendena med kritik och krav på åtgärder.