Patienten ska inte själv behöva ta alla vårdkontakter efter samtal med 1177

2015 apr 16

Nyheter

Region Östergötland har inte tydliggjort för primärvården att de ska ta emot och erbjuda patienter tid efter samtal med 1177 Vårdguiden. Detta innebär att patienten själv oftast får ta de kontakter som behövs för att få en tid för sitt hälsoproblem.