Patienten ska inte själv behöva ta alla vårdkontakter efter samtal med 1177

2015 apr 16

Nyheter

Region Östergötland har inte tydliggjort för primärvården att de ska ta emot och erbjuda patienter tid efter samtal med 1177 Vårdguiden. Detta innebär att patienten själv oftast får ta de kontakter som behövs för att få en tid för sitt hälsoproblem.

När 1177 Vårdguiden infördes var syftet att patienten lättare skulle få hjälp med att komma i kontakt med vården. Region Östergötland gav 1177 Vårdguiden ett tydligt uppdrag som innebär att ingen patient ska behöva ringa mer än ett telefonsamtal för att få hjälp med sitt hälsoproblem. Region Östergötland missade däremot att ge primärvården uppdraget att ta emot och erbjuda patienten tid efter samtal med 1177 Vårdguiden.

 

Sämre tillgång till vård
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i sin tillsyn av 1177 Vårdguiden funnit att samverkan med primärvården inte fungerar på ett patientsäkert sätt. Patienterna har fått sämre tillgång till den vård de behöver sedan 1177 Vårdguiden infördes och det är oklart vart de ska vända sig för att få hjälp. Det har bland annat hänt att patienter fått ta upprepade kontakter med hälso- och sjukvården under flera dagar innan de har erbjudits tid.

 

- Det är inte rimligt att patienter bollas runt på det här sättet. Region Östergötland har ett ansvar för att se till att varje patient får en god vård, säger Helena Nilsson som är inspektör på IVO:s avdelning sydöst.

 

Region Östergötland ska senast den 29 oktober 2015 redovisa för IVO vilka åtgärder de har vidtagit. Verksamheten ska bland annat redovisa en uppdragsbeskrivning för primärvården och säkerställa att primärvården kan erbjuda tillräckligt med tider utifrån de behov som 1177 Vårdguiden identifierat.