Rapport: Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra

2015 feb 09

Nyheter

För att personer med funktionsnedsättning som bor i LSS-boenden ska kunna leva som andra finns det områden som nämnderna behöver se över. Det gäller t. ex. samlokaliseringen av verksamheter, kompetens och skydds- och begränsningsåtgärder.