Regeringsskrivelse om ensamkommande barn

2015 dec 15

Nyheter

IVO har idag skickat en skrivelse till regeringen om konsekvenser av den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande asylsökande barn.

Skrivelsen innehåller en sammanställning av de lex Sarah-anmälningar som kommit in till IVO under hösten från ett antal kommuner.

I flertalet av de aktuella anmälningarna signalerar kommunerna att de på grund av den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn inte har förutsättningar att klara av sitt uppdrag.

Det handlar till stor del om att socialtjänstens utredningar av barnens behov inte håller tillräckligt hög kvalitet eller tidsramar, utredningar av boenden där barnen placeras är undermåliga eller obefintliga, boenden där barnen placeras följs inte upp och kommunernas egna HVB, hem för vård eller boende, brister gällande personal och lokaler.