Regeringsuppdrag om samverkansstruktur för att bättre ta tillvara klagomål mot hälso- och sjukvård

2015 jul 16

Nyheter

IVO har fått i uppdrag att tillsammans med patientnämnder, landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur för att kunna sammanställa och analysera klagomål mot hälso- och sjukvården och att ta fram en modell för att kategorisera klagomålen.