Registerkontroll – nationellt tema för tillsyn av HVB för barn och ungdomar

2015 jan 12

Nyheter

IVO har i uppdrag att minst två gånger per år inspektera alla hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar. I 2015 års tillsyn granskar IVO särskilt om HVB-hemmen begärt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret innan personal anställts.

Barn och ungdomar som vistas på HVB ska känna sig trygga och säkra. För att minska risken att HVB anställer eller på annat sätt anlitar personer som inte är lämpliga ska alltid en registerkontroll göras innan anställning.

 

Vid minst en av IVO:s inspektioner under 2015 får HVB-hemmen i uppgift att ta fram registerutdrag för den personal som för närvarande är anställd. I de fall då en verksamhet inte lever upp till kraven i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn kommer IVO att ställa krav på åtgärder.

 

Granskningen av registerkontroll gäller såväl vanliga HVB som de särskilda ungdomshemmen som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). I vissa delar av landet granskas utöver registerkontroll ytterligare områden vid inspektionerna.