Registerkontroll – nationellt tema för tillsyn av HVB för barn och ungdomar

2015 jan 12

Nyheter

IVO har i uppdrag att minst två gånger per år inspektera alla hem för vård eller boende (HVB) för barn och ungdomar. I 2015 års tillsyn granskar IVO särskilt om HVB-hemmen begärt utdrag ur misstanke- och belastningsregistret innan personal anställts.