Riksdagen har fattat beslut om stödboende

2015 dec 17

Nyheter

Den 14 december fattade riksdagen beslut om att stödboende ska bli en ny boendeform för barn och unga mellan 16-20 år.

Boendeformen kommer att vara aktuell för barn och unga som socialtjänsten har bedömt kan klara ett mer självständigt boende.

 

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2016.

 

Kommuner som redan idag bedriver stödboende eller som kommer att bedriva stödboende är skyldiga att anmäla sina verksamheter till IVO.

 

Privata aktörer som bedriver eller avser att bedriva stödboende ska ansöka om tillstånd hos IVO.

 

Observera att IVO inte kommer att påbörja handläggningen av ärenden gällande stödboenden förrän den 1 januari när lagen träder i kraft.