Riksrevisionen om statliga förutsättningar för patientsäkerhet

2015 jun 10

Nyheter

Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för en hög patientsäkerhet. Flertalet av de delar av IVO:s verksamhet som Riksrevisionen granskat har också Statskontoret gått igenom i sin utvärdering av inrättandet av IVO som publicerades i slutet av mars.

Riksrevisionen uttalar sig inte om hur IVO har utvecklats sedan myndigheten bildades den 1 juni 2013 och gör inte heller någon bedömning av pågående och planerade utvecklingsinsatser. Denna helhetsbedömning gör däremot Statskontoret och konstaterar att IVO:s förändringsarbete ligger i linje med motiven för inrättandet av myndigheten: en tydlig, samordnad och effektiv tillsyn.

 

IVO bedriver ett arbete för att utveckla myndigheten ytterligare bland annat mot bakgrund av de förbättringsområden som Statskontoret pekade på. I det arbetet är även Riksrevisionens kritik om exempelvis få egeninitierade tillsynsinsatser och att handläggarna saknar effektiva arbetsverktyg redan noterat och insatser har genomförts och ytterligare planeras - vissa förfogar IVO själva över, andra handlar om förutsättningar för myndigheten.