Riksrevisionen om statliga förutsättningar för patientsäkerhet

2015 jun 10

Nyheter

Riksrevisionen har granskat förutsättningarna för en hög patientsäkerhet. Flertalet av de delar av IVO:s verksamhet som Riksrevisionen granskat har också Statskontoret gått igenom i sin utvärdering av inrättandet av IVO som publicerades i slutet av mars.