Risk för brister i rättssäkerheten för den enskilde

2015 dec 08

Nyheter

Under 2015 har IVO granskat myndighetsutövning i Stockholms län och Region Gotland, inom LSS, hemtjänst och familjehemsplacerade barn. Granskningen tyder bland annat på brister i rättssäkerheten för den enskilde.