Sammanställning över IVO:s ärenden till stöd för uppföljning

2015 okt 09

Nyheter

IVO börjar publicera tertialvisa redovisningar över de fyra stora ärendeslagen för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten. Syftet med sammanställningarna är att skapa kontinuitet och en strukturerad uppföljning av ärendeslagen.