Samverkan behöver utvecklas mellan elevhälsan och andra aktörer

2015 maj 07

Nyheter

Samverkan mellan elevhälsan och andra aktörer behöver stärkas och tydliggöras. Elevhälsan måste också ges bättre förutsättningar att arbeta med mer generellt förebyggande insatser.