Med kompetens och uttalade arbetsmetoder kan man undvika tvång

2015 feb 23

Nyheter

Ung kvinna talar leende med äldre kvinna i rullstol

Personal som arbetar utifrån uttalade arbetsmetoder använder mindre tvång och begränsningar i vården och omsorgen av personer med nedsatt beslutsförmåga. Kompetens och en medvetenhet om metoder är av stor betydelse, visar en granskning av IVO.

Granskningen omfattar ett hundratal verksamheter runt om i landet där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. IVO har bland annat titta på hur arbetsmetoder för att undvika tvång och begränsningar blir bestående inom dessa verksamheter.

 

- Vi är positivt överraskade över att allt fler verksamheter aktivt utvärderar och följer upp arbetsmetoder. Vi kan se att de verksamheter där det finns personal som har kunskap om olika arbetsmetoder och deras effekter använder mindre tvång, säger Kaisu Kull som är inspektör på IVO.

 

I granskningen framkommer också att kompetensen varierar stort mellan de olika boendeformerna. På boenden för äldre har personalen i högre utsträckning kompetens för att ge en vård och omsorg utan tvång och begränsningsåtgärder jämfört med personal på LSS-boenden.

 

- LSS-boenden behöver ta till sig olika arbetsmetoder och anpassa dem till den egna verksamheten och också ge personalen de verktyg de behöver i sitt arbete, fortsätter Kaisu Kull.

 

Regeringen gav IVO i uppdrag att under 2014 genomföra denna granskning. I rapporten Skapa trygghet utan tvång presenteras resultatet av granskningen.