Med kompetens och uttalade arbetsmetoder kan man undvika tvång

2015 feb 23

Nyheter

Ung kvinna talar leende med äldre kvinna i rullstol

Personal som arbetar utifrån uttalade arbetsmetoder använder mindre tvång och begränsningar i vården och omsorgen av personer med nedsatt beslutsförmåga. Kompetens och en medvetenhet om metoder är av stor betydelse, visar en granskning av IVO.