Skyddsnätet för barn och unga behöver stärkas

2015 dec 01

Nyheter

Socialtjänsten måste utvecklas på flera områden för att bättre kunna hantera anmälningar om barn och unga som misstänks fara illa. Det visar en granskning som IVO gjort i elva kommuner i Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län.

För att kunna hantera anmälningar om barn och unga som misstänks fara illa krävs det en väl fungerande verksamhet med hög kvalitet. Det finns annars risk för att barn och unga inte får det stöd och det skydd som de är i behov av.


I granskningen av hur socialtjänsten hanterar dessa anmälningar har IVO funnit ett flertal brister som påverkar kvaliteten. Utifrån bristerna konstaterar IVO följande:


• Barnperspektivet behöver stärkas.
• Förhandsbedömningarna är ibland alltför omfattande och drar ut på tiden.
• Skyddsbedömningarna brister.
• Fler anmälningar borde leda till utredning.
• De unga mellan 18–20 år faller mellan stolarna.


Det kan finnas flera förklaringar till att kvaliteten brister inom socialtjänsten, så som ansträngd personal- och arbetssituation och belastad kommunal ekonomi. Frågan är om socialtjänsten har förutsättningar att klara av sitt uppdrag med tanke på att kommunernas lagstadgade skyldigheter står fast och att kommunerna står inför flera stora utmaningar.


Resultatet av granskningen finns sammanställd i rapporten Skyddsnätet som inte får brista, socialtjänstens hantering av orosanmälningar för barn och unga – anmälningar som inte har lett till utredning.