Socialnämnden brast i Karlskrona

2015 feb 10

Nyheter

Brister i socialnämndens handläggning har bidragit till att flickan Yara i Karlskrona inte fick den vård hon behövde och hade rätt till. Flickan dog av våld i hemmet i april 2014. Socialnämnden får nu kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.