Socialtjänsten bör uppmärksamma barnens behov i större utsträckning

2015 okt 08

Nyheter

När socialtjänsten beviljar familjer ekonomiskt bistånd är det viktigt att ta hänsyn till barnens behov. En granskning från IVO visar att socialtjänsten framför allt utgår från de vuxnas perspektiv och inte beaktar barnens specifika situation.