Socialtjänsten uppfyller inte kvalitetskrav inom missbruksvården

2015 dec 07

Nyheter

För att människor med missbruksproblem ska ges goda förutsättningar att bli fria från sitt missbruk måste socialtjänsten förbättra sin verksamhet. En strukturerad planering och uppföljning är nödvändiga förutsättningar för en framgångsrik missbruksvård.