Socialtjänstinsatser ska utredas av kommunens biståndshandläggare

2015 mar 17

Nyheter

Frågan om individuella socialtjänstinsatser kan ges som service istället för bistånd har diskuterats i flera år. Nu har frågan prövats i domstol och två domar visar på vikten av att insatserna blir utredda och bedömda av kommunens biståndshandläggare.