Tillstånd - HVB som avser ge omvårdnad, stöd och fostran

2015 okt 12

Nyheter

Nu finns det en särskild blankett för ansökan om tillstånd att driva HVB för ensamkommande barn som inte har något konstaterat behandlingsbehov. Blanketten och stöd för att fylla i den har tagits fram i samråd med företrädare för de som söker tillstånd.

I dagsläget kommer det många barn utan vårdnadshavare till Sverige. För att möta den ökade efterfrågan på HVB och det därmed ökade antalet tillståndsansökningar har IVO sedan början av året arbetat med att göra ansökningsförfarandet förtydligat och konkretiserat så att fler barn snabbare ska få en trygg och säker tillvaro. 

 

För verksamheter som riktar sig till barn med behandlingsbehov är ansökningsförfarandet oförändrat. 

 

Blankett och ifyllnadsanvisning samt ett ”tänk på detta innan ni söker tillstånd” samt annan information finns på IVO:s webbplats här.