Tillstånd - HVB som avser ge omvårdnad, stöd och fostran

2015 okt 12

Nyheter

Nu finns det en särskild blankett för ansökan om tillstånd att driva HVB för ensamkommande barn som inte har något konstaterat behandlingsbehov. Blanketten och stöd för att fylla i den har tagits fram i samråd med företrädare för de som söker tillstånd.