Tillsyn av familjehemsvården i Stockholm ger överlag en positiv bild

2015 nov 25

Nyheter

IVO har granskat åtta nämnders uppföljning av familjehemsplacerade barn i Stockholms län. Överlag ger granskningen en positiv bild. De brister som kom fram i granskningen och bakomliggande orsaker diskuterades med nämnderna vid en återföringsdialog.