Tillsynens viktigaste iakttagelser under verksamhetsåret 2014

2015 mar 03

Nyheter

En kvinna håller handen på en äldre kvinnas axel och säger något

IVO har överlämnat den årliga Tillsynsrapporten till regeringen. Den innehåller en sammanfattande analys av de viktigaste iakttagelserna i arbetet med tillsyn och tillståndsprövning under 2014.