Socialtjänstens insatser för barn ska utredas snabbt

2015 apr 15

Nyheter

IVO har utrett handläggningstider för barnavårdsutredningar samt förhandsbedömningar i socialnämnderna inom Halland och Västra Götalands län. Konsekvenserna för barnen kan bli stora om regelsystemet inte följs.