Upplysningstjänsten utökar genom att svara på frågor om att klaga på socialtjänsten

2015 sep 18

Nyheter

IVO:s upplysningstjänst svarar sedan 1 april på frågor från allmänheten som rör klagomål i vårdrelaterade frågor. Från och med 1 september finns också möjlighet att ringa IVO om klagomål som handlar om frågor inom socialtjänsten.

Syftet med en upplysningstjänst är att brukare och anhöriga ska få svar på frågor och få hjälp och guidning om de har klagomål riktade till socialtjänsten.

  

- Det ska vara lätt att nå IVO, men vi vill också kunna samla in tips på risker för missförhållanden. Vi vill fånga upp olika signaler, strukturera dem och föra dem vidare inom vår organisation. Det här är en viktig pusselbit i vår riskbaserade tillsyn, säger Frida Tamker enhetschef på upplysningstjänst.

 

De som arbetar i upplysningstjänsten ska guida den som ringer in rätt, vilket gör det lättare att lämna sitt klagomål eller sin fråga till rätt ställe. De samtal vi får handlar framför allt om placerade barn, familjerättsfrågor och frågor om äldreboenden, avslutar Frida Tamker.

 

 

Upplysningstjänsten når du genom att ringa IVO:s växel 010-788 50 00 och genom knappval välja upplysningstjänsten.