Upplysningstjänsten utökar genom att svara på frågor om att klaga på socialtjänsten

2015 sep 18

Nyheter

IVO:s upplysningstjänst svarar sedan 1 april på frågor från allmänheten som rör klagomål i vårdrelaterade frågor. Från och med 1 september finns också möjlighet att ringa IVO om klagomål som handlar om frågor inom socialtjänsten.