Vanligt med klagomål och lex Sarah-anmälningar på personlig assistans

2015 nov 12

Nyheter

Det är fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga insatser inom LSS, om man utgår ifrån hur många som tar emot insatserna. De flesta klagomål handlar om brister i själva utförandet av insatserna.