Vården kan bli bättre på att dra lärdom av lex Maria

2015 okt 27

Nyheter

De åtgärder som vårdgivaren redovisar i sin lex Maria-anmälan till IVO ska leda till en säkrare vård. I en granskning som IVO gjort ifrågasätter myndigheten om dessa åtgärder bidrar till ett lärande i organisationen och en förbättrad patientsäkerhet.