Vårens dialogforum med företrädare för privata vård- och omsorgsgivare

2015 maj 22

Nyheter

Den 20 maj träffades ett femtontal representanter från organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare för att delta vid vårens sista dialogforum.