Viktigt att bedöma behoven om barn på HVB ska dela rum

2015 apr 21

Nyheter

För att barn på hem för vård eller boende (HVB) ska få en trygg och säker vård bör möjligheten till eget rum finnas. Barnets önskemål och behov ska vara avgörande i de situationer då det kan vara aktuellt att dela rum.