Akutmottagningar i Uppsala/Örebro vidtar förbättringsåtgärder efter inspektioner

2016 apr 21

Nyheter

Samtliga 18 akutmottagningar i Uppsala/Örebro sjukvårdsregion fick krav från IVO att vidta åtgärder för att komma tillrätta med brister i verksamheten. Alla vårdgivare har nu redovisat åtgärder som bidrar till en ökad patientsäkerhet.