Anmälan vid vissa beslut om placering av barn eller unga i familje- eller jourhem

2016 jun 23

Nyheter

1 juli träder en ändring i socialtjänstförordningen (2001:937) i kraft som innebär att socialnämnden ska anmäla beslut som innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i ett familje- eller jourhem till IVO.