Avslag tillstånd att bedriva HVB pga. företrädares ekonomiska olämplighet

2016 dec 21

Nyheter

IVO har som vägledande beslut avslagit en ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende, HVB, på grund av att bolagets företrädare uppvisat ekonomisk misskötsamhet i annat bolag.

IVO bedömer att företrädare för bolaget, ägare och styrelseledamöter, inte har förutsättningar att uppfylla kraven på god kvalitet och säkerhet i verksamheten. Vilket är en förutsättning för att beviljas tillstånd, enligt 7 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453).

 

IVO anser att företrädarna för bolaget som nu ansöker om tillstånd bär ansvaret för ekonomisk misskötsamhet i annat bolag, varför ansökan avslås.