Avslag tillstånd att bedriva HVB pga. företrädares ekonomiska olämplighet

2016 dec 21

Nyheter

IVO har som vägledande beslut avslagit en ansökan om tillstånd att bedriva hem för vård eller boende, HVB, på grund av att bolagets företrädare uppvisat ekonomisk misskötsamhet i annat bolag.