Bättre analys och återkoppling av klagomål med en samverkansstruktur

2016 jun 01

Nyheter

Folk i möte med pärmar på bord

IVO har tillsammans med patientnämnder, landsting och kommuner skapat en samverkansstruktur som ska bidra till en samlad nationell bild av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal. Strukturen slutredovisas i en rapport till regeringen.