Bristen på fasta läkare inom primärvården kan vara en fara för patientsäkerheten

2016 okt 12

Nyheter

Fyra vårdpersonal poserar leende.

IVO har granskat 21 vårdcentraler i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Samtliga landsting har fått krav på åtgärd, särskilt vad gäller att stärka bemanningen av fasta läkare på kort och lång sikt. Erfarenheter visar att problematiken är nationell.