Brister på psykiatriska akutmottagningar medför ökad risk för patientsäkerheten

2016 feb 29

Nyheter

IVO har granskat samtliga psykiatriska akutmottagningar i Uppsala-Örebro hälso- och sjukvårdsregion.