Byte av särskilt utsedd ansvarig vid blodverksamhet inte väsentlig förändring

2016 maj 24

Nyheter

En blodverksamhet ansökte om godkännande av väsentlig förändring av tillstånd enligt 8 § lagen (2006:496) om blodsäkerhet, blodsäkerhetslagen.

Byte av särskilt utsedd ansvarig person utgör inte en sådan väsentlig förändring av tillstånd som avses i 2 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter (2009:28) om blodverksamhet. Blodverksamheten är endast skyldig att anmäla namnet på den ansvariga personen till IVO.

 

Läs hela principiella beslutet.