Dialog med organisationer ger medskick till IVO:s arbete

2016 okt 06

Nyheter

I slutet av september genomförde IVO två olika dialogforum. Först ut var organisationer som företräder privata vård- och omsorgsgivare. Därefter följde organisationer som företräder patienter, brukare och/eller anhöriga.